10e Veteranen Motorrit: vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 2022


Nieuw ticket


U en // of uw bijrijd(st)er dient hiermee akkoord te gaan wanneer u zich wenst in te schrijven. Voor de volledige tekst van het reglement zie https://veteranenmotorrijders.nl/nlvdrit/#more-600

s.v.p. antwoorden met ja of nee. De voorwaarden voor deelname aan het defilé kunt u lezen via https://veteranenmotorrijders.nl/reglement-defile/#more-1605

DE SNVM wil graag een archief aanleggen van deelnemers aan het SNVM-motor-defile-detachement. Wij vragen uw medewerking hiervoor. Format: xxxx, xxxx, xxxx

s.v.p. uw militair registratie nummer in format xx.xx.xx.xxx invullen. (gebrootedatum format dd-mm-jjjj)

Straat en huisnummer

Postcode. Format 1234XY

Woonplaats

Vul een vast nummer in wanneer u geen GSM heeft.

ICE = In Case of Emergency. Graag de voorletter en achternaam van iemand anders dan uzelf die bereikbaar is bij bijzonderheden.

Het telefoonnummer waarop de persoon die u hierboven heeft genoemd bereikbaar is.

Uw type voertuig

Klik JA wanneer u een bijrijd(st)er achterop meeneemt en vul de velden hieronder in.

Graag in formaat: dd-mm-jjjj

s.v.p. antwoorden met ja of nee.

Ticket verwijderen
Ticket toevoegen

Over de persoon die de boeking maakt


Discount code


If you received any discount code from the organizer, please enter it here